centra

  • Urazy, których leczeniem zajmuje się ortopedia, towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Niestety, nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się coś w tej kwestii zmienić. Dobrze więc, że zarówno ortopedia na świecie, jak i w Polsce wciąż zaskakuje innowacyjnymi rozwiązaniami w leczeniu schorzeń narządu ruchu.