rehabilitacja

  • Rekonwalescencja po zawale dzieli się na dwa okresy : – wczesna rehabilitacja po zawale – późna rehabilitacja po zawale Programy rehabilitacji kardiologicznej powinny koncentrować się na ocenie pacjenta, poradnictwie żywieniowym, kontroli wagi, kontrolowaniu ciśnieniem krwi, zarządzanie lipidami, leczeniem cukrzycy, zaprzestaniu palenia tytoniu, zarządzaniu psychospołeczne, doradztwa w zakresie aktywności fizycznej oraz trening wysiłkowy.