Odszkodowanie za śmierć rodzica w wypadku – na jakie zadośćuczynienie może liczyć dziecko?

Materiał zewnętrzny
A+A-
Reset

Żadne dziecko, bez względu na jego wiek, nie jest gotowe na tragiczną śmierć rodzica w wypadku samochodowym lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej. W szczególności małoletni, są wrażliwi na krzywdę. Ponieważ małoletnie dzieci nie są samodzielne finansowo, to dodatkowo w sposób ewidentny dochodzi do pogorszenia ich sytuacji majątkowe.

W tak trudnej sytuacji prawo chroni interesy poszkodowanych , którzy stracili matę lub ojca w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Zasiłek pogrzebowy dla dziecka

Pierwszym świadczeniem jakie należy się dzieciom po śmierci rodzica jest zasiłek pogrzebowy.

Jego maksymalna wartość to 4 tys. zł i o świadczenie można starać się przez 12 miesięcy od dnia tragicznej śmierci rodzica. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest ubezpieczenie zmarłego. Od tego świadczenia nie trzeba płacić podatku, ani ujawniać go w podatkowym zeznaniu rocznym. 

W ZUS należy złożyć wniosek, dołączyć skrócony odpis aktu zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

Dodatkowo niezbędne do uzyskania świadczenie będzie zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym oraz oryginały rachunków dokumentujących wydatki na pogrzeb.

Odprawa pośmiertna dla dziecka

Kolejnym świadczeniem jakie uzyska dziecko po tragicznej śmierci rodzica w wypadku komunikacyjnym jest odprawa pośmiertna.

Jeżeli zmarły był zatrudniony u kilku pracodawców to odprawa pośmiertna należy się dziecku od każdego z nich.

Odprawę pośmiertną dostanie każde dziecko, własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16 roku życia, a gdy nadal się uczy to do 25 roku życia. Nie ma tu znaczenia czy rodzic zmarł podczas wykonywania pracy czy podczas urlopu. Nie ma też znaczenia  na jaki okres był zatrudniony.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy.

Jeżeli ojciec pracował poniżej 10 lat przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował co najmniej 10 lat to przysługuje 3 miesięczne wynagrodzenie, a jeżeli przepracował 15 lat i więcej to przysługuje 6 miesięczne  wynagrodzenie.

Ponadto dzieciom należy się zaległe wynagrodzenie zmarłego  w tragicznym wypadku komunikacyjnym.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej dziecka

Dzieci, które utraciły swoich rodziców w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym działaniem osoby trzeciej, mogą ubiegać się od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.

Odszkodowanie za śmierć (także rodzica) to jednorazowe świadczenie pieniężne, które wypłacane jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie.

Odszkodowanie to wypłacane jest za śmierć w następstwie wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy , wypadku w gospodarstwie rolnym, a także w przypadku błędu medycznego.

Odszkodowanie za tragiczną  śmierć ojca lub matki ma na celu wyrównać straty poniesione przez poszkodowane dzieci w wyniku pogorszenia się sytuacji materialnej, a jeżeli zmarły ojciec lub zmarła matka była jedynym żywicielem rodziny należy do świadczenia dodać jeszcze rentę na przyszłość dla dzieci zmarłego.

Odszkodowanie za śmierć rodzica – czym jest zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie oznacza rekompensatę za straty emocjonalne jakie poniosły dzieci w związku ze śmiercią rodziców i obecnie wynosi około 200 tysięcy złotych dla każdego dziecka w drodze postępowania sądowego. Wiadomym jest, że nie ma  kwoty, która byłaby w stanie zrekompensować dzieciom śmierć matki czy śmierć ojca no bo ile warta jest  śmierć najbliżej nam osoby? I czy w miarę upływu czasu jak twierdzą ubezpieczyciele smutek po stracie jest mniejszy?

Odszkodowanie za śmierć rodzica – krok po kroku

Aby nie zaprzepaścić szansy na odszkodowanie za śmierć rodzica oraz na  zadośćuczynienie należy możliwie jak najszybciej zgłosić śmierć w urzędzie stanu cywilnego i pozyskać akt zgonu zmarłego oraz dokument stwierdzający kto ponosi za tą śmierć odpowiedzialność.

Następnie należy wypełnić wniosek o odszkodowanie i zgromadzić dowody świadczące o szkodzie poniesionej w wyniku śmierci matki lub ojca  np: faktury dokumentujące koszty pogorszenia własnego zdrowia, wizyty u psychologa i psychiatry itd. W imieniu niepełnoletnich występują opiekunowie prawni.

Odszkodowanie powinno obejmować wyrównanie strat niematerialnych i materialnych poniesionych poprzez tragiczną  śmierć rodzica w związku z naruszeniem dóbr osobistych jakim jest prawo do życia w pełnej i bezpiecznej rodzinie, a śmierć jednego z rodziców w oczywisty sposób te dobro narusza.

Utrata dochodu zmarłego, która stanowiła wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, pomoc w wychowaniu dzieci, opieka nad nimi i wspomniane koszty poniesione przez bliskich z tytułu pogorszenia się ich zdrowia w następstwie śmierci tragicznej zmarłego to wszystko wchodzi w skład odszkodowania po zmarłym.

Odszkodowanie za śmierć rodzica – jakie dokumenty należy zgrpmadzić

Dokumenty potrzebne do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć matki lub za śmierć ojca w wypadku  to:

  1. Akt zgonu
  2. Dokument potwierdzający winę sprawcy( wyrok sądu)
  3. Notatka policyjna lub numer zdarzenia
  4. Dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego, 
  5. Dokumentacja medyczna oraz faktury imienne dokumentujące spowodowanie u poszkodowanego pogorszenie stanu zdrowia
  6. Zaświadczenie o zarobkach osoby zmarłej

Nadmienić należy, iż wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej związane są z popełnieniem przestępstwa chociażby jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków czyli naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Dlatego roszczenia związane ze śmiercią ojca lub ze śmiercią matki w tragicznym wypadku przedawniają się po upływie 20 lat od zdarzenia. W każdej innej sytuacji okres ten jest krótszy i obejmuje 10 lat od chwili wypadku.

Ważnym jest aby nie doszło do przedawnienia sprawy o odszkodowanie za śmierć ojca i/lub matki. Często dzieci po tragicznej  śmierci rodziców nie chcą powrotu do traumatycznych przeżyć, a z tym niestety wiąże się wniesienie powództwa lub po prostu są nieświadome swoich praw i zgłaszają swoje roszczenia za późno.

Materiał opracowała: Kancelaria z Wrocławia KDRO.pl https://www.kdro.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Zobacz także